top of page

סולם הלמידה של נעמה

סוגי העץ: אגוז אפריקאי

גימור: שמן Odie's

נעמה הגיע לעשות את קורס היסודות בנגרות מסורתית.

מהר מאוד תפסה את העניין. מהפעלה של הכלים, מבנה ותנועת העץ וראייה מרחבית.

כששאלתי אם יש לה ניסיון קודם אמרה שלא אך סבא שלה היה נגר. 

כנראה שיש דברים העוברים בירושה, כמו הרהיט שבנתה שיחזיק שנים ויוכל להיות בשימוש גם בדורות הבאים.

הסולם עשוי מעץ אגוז אפריקאי בגימור שמן שמעצים את הטקסטורה המיוחדת של זן עץ זה.

כל החיבורים ברהיט הם מחברי סין וגרז (mortis and tenon) שנעשו בעבודת יד בעזרת כלי עבודה ידניים וחשמליים.

מחבר זה הוא מהחשובים והבסיסיים בנגרות המסורתית ובאמצעותו בלבד ניתן לבנות סוגים רבים של קונסטרוקציות שונות אשר יוצרות סוגים שונים של רהיטים, לכן נלמד בקורס הבסיס.

bottom of page