top of page

שולחן הכתיבה של רואי

על שולחן הכתיבה שרואי בנה עבור הבת שלו אפשר לומר הרבה דברים.

הראשון והחשוב ביותר הוא שזו הייתה מלאכת מחשבת מונעת מתוך נתינה ואהבה.
על רואי אפשר לומר שלא פחד לקפוץ למים ולאתגר את עצמו בפרויקט

מורכב וארוך בשלב דיי מוקדם. 
כמו כל דרך, היו בה אתגרים שפתרנו תוך כדי ותובנות שהסקנו ויישמנו.
מלבד השמחה של ביתו וחדוות הנתינה, רואי צבר דרך הבנייה הזו ידע של

מספר פרויקטים בנגרות מסורתית. 
השולחן בנוי מעץ אלון אמריקאי לבן, עץ אגוז אמריקאי לחזית המגירות, עץ צפצפה לפנים המגירות וגימור שמן שמבליט ושומר על יופיו הטבעי של העץ.

bottom of page