top of page

השרפרף של יותם -קורס בסיס
"
צעדים ראשונים בנגרות מסורתית"

סוגי העץ: אלון אירופאי לבן ואגוז אמריקאי

גימור: שמן דני

שרפרף זה שיותם בנה הינו תרגיל בקורס הבסיס לנגרות מסורתית.

העיצוב מאוד פשוט ונקי אך מכיל בתוכו מספר טכניקות שונות בעזרתם ניתן להתחיל לעצב ולבנות רהיטים שונים מעץ מלא בנגרות מסורתית.
הקורס נקרא "צעדים ראשונים בנגרות מסורתית" תוכלו כאן לקבל עליו

מידע נוסף.

bottom of page